Kwaliteitsnormen

- ethische code

MNB4U Coaching & Counseling hanteert strikte kwaliteitseisen en ethische richtlijnen.

De ethische code houdt in dat de counselor en/ of coach altijd het belang van de cliënt voorop stelt. De counselor en/ of coach dient aansluiting te zoeken bij het wereldbeeld van de cliënt.
Er is een vertrouwelijke relatie waarbij de vertrouwelijke informatie niet aan derden mag worden gegeven.
Geheimhouding staat bij ons voor op !!!!!!!!

Wij zijn aangesloten bij beroepsvereniging


www.Solopartner.nl

Wij houden ons aan de ethische code van beroepsvereniging Solopartners en diens geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie