Coaching en Counseling in de praktijk

Coaching en Counseling in de praktijk


Als MNB4U uw medewerker als cliënt doorverwezen krijgt dan zullen wij over het algemeen eerst een aantal sessies wijden aan counseling.


Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Hierbij staat de belevingswereld van de cliënt voorop.


Doordat MNB4U begrip en empathie toont aan de cliënt komt er ruimte vrij om de emoties los te laten en een plek te geven.


Het accent in deze fase zal liggen op het winnen van het vertrouwen van de cliënt.
Tijdens de gesprekken wordt het zelfinzicht vergroot en krijgt de cliënt
voldoende tijd om zich een goed beeld te vormen van zijn problematiek.


Na afronding van deze fase zullen wij overgaan tot een meer coachende model.


Coaching is resultaatgericht en pragmatisch. Er wordt gestreefd naar het stellen van concrete haalbare doelen.


Diverse technieken worden hiervoor toegepast, afhankelijk van de wensen en noodzaak van de cliënt. De coach/counselor heeft de missie om zich flexibel op te stellen.


Daar waar een techniek geen succes heeft kiezen wij ervoor dit met de cliënt te bespreken en een alternatief aan te bieden.