Home

Als mens kennen wij allemaal weleens momenten dat wij vast zitten of het even niet zien zitten. Vragen zoals welke kant wilt ik op, hoe krijg ik weer grip op mijn leven, of dat je door de bomen het bos niet meer ziet, komen geregeld voor.

Of je bent simpelweg niet gelukkig terwijl je eigenlijk vind dat daar geen reden voor is.

Als je op zo’n punt in je leven bent dan is het fijn als iemand anders je helpt om met een heldere blik naar je problemen te kijken en samen uit te zoeken hoe je die het beste kunt oplossen.

In zo’n situatie heb je eigenlijk behoefte aan coaching & counseling.

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Hierbij staat de belevingswereld van de cliënt voorop.

Doordat MNB4U begrip en empathie toont voor de cliënt komt er ruimte vrij om de emoties los te laten en een plek te geven.

Het accent in deze fase zal liggen op het winnen van het vertrouwen van de cliënt.

Tijdens de gesprekken wordt het zelfinzicht vergroot en krijgt de cliënt voldoende tijd om zich een goed beeld te vormen van zijn problematiek

Na afronding van deze fase zullen wij overgaan tot een meer coachende model.

Coaching is resultaatgericht en pragmatisch.

Diverse technieken worden hiervoor toegepast, afhankelijk van de wensen en noodzaak van de cliënt

De coach/counselor heeft de missie om zich flexibel op te stellen.

NIEUW !!!! WIJ KOMEN NAAR U TOE !!!! IDEAAL VOOR MENSEN DIE SLECHT TER BEEN ZIJN OF DOOR OMSTANDIGHEDEN MINDER MOBIEL ZIJN. COUNSELING EN COACHING IN UW EIGEN OMGEVING WAAR U ZICH HET PRETTIGST VOELT EN U HOEFT DE DEUR NIET UIT !! WIJ REIZEN GRAAG OM U TE KUNNEN HELPEN !!!!